Home Voor verwijzers Wat wij doen Beschermingsbewind

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is een maatregel die een rechter kan nemen als u op dat moment niet in staat bent om uw geldzaken goed te beheren. Het kan u helpen om ernstige schulden op te lossen. 

Een bewindvoerder beheert uw inkomsten

Als u door ziekte of hoge schulden niet meer zelf uw geldzaken kunt regelen, kan een beschermingsbewindvoerder helpen. U, uw partner, een familielid of de zorginstelling waar u verblijft, kan vragen om een bewindvoerder. De rechter beslist dan of een bewindvoerder uw geldzaken mag regelen.

Een beschermingsbewindvoerder beheert uw inkomsten. Hij of zij zorgt bijvoorbeeld dat uw rekeningen op tijd worden betaald. Ook probeert een beschermingsbewindvoerder te voorkomen dat er geen nieuwe schulden worden gemaakt. Een beschermingsbewindvoerder regelt dus al uw geldzaken voor u. 

Tijdens het bewind sluiten wij u niet buiten. Wij proberen altijd goed te overleggen met u. We willen ervoor zorgen dat u nog steeds betrokken blijft bij uw geldzaken.

Benieuwd of wij u kunnen helpen?

Doe de check of Bel of mail ons

 

Welke taken verricht Manna Support voor u?

Beheer van uw inkomsten
Ervoor zorgdragen dat de inkomsten waar u recht op heeft daadwerkelijk binnenkomen (waaronder opheffen onrechtmatig beslag op uw inkomen)
Betaling van uw vaste lasten
Aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Het verwerken van uw post
Belastingaangifte
Mentorschap

Veelgestelde vragen

Beschermingsbewind en budgetbeheer lijken erg op elkaar. Wij noemen het daarom allebei dienstverlening. Het verschil is dat beschermingsbewind via de rechtbank loopt. Dit kan goed zijn als u bijvoorbeeld in een erg moeilijke situatie zit. Dan is het fijn als een bewindvoerder meer voor u kan en mag doen dan een budgetbeheerder. Budgetbeheer is juist makkelijker om op te starten of te stoppen omdat dat een afspraak tussen u en ons is. In beide gevallen moeten we goed met elkaar samenwerken.

Wij regelen in principe al uw geldzaken. Denk hierbij aan taken zoals de belastingaangifte, de betaling van vaste lasten, bijstandsaanvragen, toeslagen, contact met instanties, schuldregeling en postbeheer. Het doel van de dienstverlening is om uw geldzaken zo goed mogelijk op orde te houden en om u te helpen met uw doelen.

Dit verschilt per klant. Tijdens een intakegesprek bepalen wij dat samen met u. Het hangt vooral af van uw persoonlijke situatie en uw doelen.

Bij beschermingsbewind wordt er geen vaste einddatum afgesproken. Meestal duurt een traject tussen de 1,5 en 5 jaar. Uiteindelijk beslist de rechtbank hoe lang het bewind nodig is. Bij een bewind wat gestart is vanwege problematische schulden eindigt de maatregel vanzelf na 5 jaar. Als u geen schulden meer heeft dan eindigt het bewind eerder.  Als het bewind op geestelijke of lichamelijke grond is uitgesproken dan is er geen vaste einddatum.

Als u voor budgetbeheer kiest dan maken wij samen met u afspraken over hoe lang de dienst gaat duren.

Bij beschermingsbewind loopt dit via de rechtbank. Als u geen reden meer ziet voor het bewind dan kunt u contact opnemen met uw bewindvoerder om dit te bespreken. U kunt ook altijd zelf een schriftelijk verzoek opsturen naar de rechtbank om het bewind te beëindigen. Informatie vindt u hier: Einde bewind

Bij budgetbeheer kunnen wij samen met elkaar de einddatum bespreken. Dan kiezen we een goed moment uit om te stoppen. Bijvoorbeeld na een afbouwtraject.

  • Als de administratie niet meer te overzien is.
  • Als de (financiële) post niet meer wordt geopend.
  • Als er (grote) betalingsachterstanden zijn ontstaan.
  • Als er hoge schulden zijn.
  • Als er geen overzicht meer is over de financiën.

 Ja,  budgetbeheer kan schriftelijk worden stopgezet met een opzegtermijn van 1 maand. Deze periode hebben wij nodig om uw financiën weer over te dragen aan u.

Beschermingsbewind is een maatregel van de kantonrechter voor mensen die vanwege schulden of door lichamelijke of geestelijke toestand niet zelf hun geldzaken kunnen regelen. Wij voeren beschermingsbewind uit.

De Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is er om schulden op te lossen als overleg met schuldeisers ("minnelijke regeling") niet werkt. Een WSNP-bewindvoerder zorgt ervoor dat de schuldeisers zoveel mogelijk geld krijgen. Wij doen geen WSNP bewindvoering.

Beschermingsbewind en WSNP gaan vaak samen. De beschermingsbewindvoerder handelt primair in het belang van de klant. De WSNP-bewindvoerder moet ook het belang van de schuldeisers goed in de gaten houden.

Als iemand onder bewind wil komen zal Manna Support samen met u het verzoek naar de rechtbank sturen. Dit verzoek moet worden ingeleverd bij de kantonrechter van de juiste rechtbank met de juiste documenten. 

Wij beginnen met het uitkeren van leefgeld zodra wij uw inkomsten ontvangen op de beheerrekening. 

Dit hangt af van hoe het met uw geldzaken en uw doelen gaat. Wij maken samen afspraken over hoeveel leefgeld u in uw situatie kunt ontvangen.

Elke dag voeren we twee keer betalingen uit. De eerste is aan het einde van de ochtend en de tweede is aan het eind van de middag. Het geld wordt meestal in de eerste ronde gestort. Dit betekent dat uw leefgeld meestal aan het begin van de middag op uw rekening staat. 

Het kan helaas soms voorkomen dat uw leefgeld niet op de verwachte tijd op uw rekening staat. Als dit gebeurt, raden wij u aan eerst in te loggen in uw dossier op onze website. Hier kunt u controleren of er voldoende saldo op uw rekening staat. Als er onvoldoende saldo is, dan is dit hoogstwaarschijnlijk de reden waarom uw leefgeld niet gestort is.

Nee, wij geven geen contant leefgeld. Alle bedragen zullen op de leefgeldrekening worden gestort. U kunt contant geld pinnen bij een pinautomaat.

Als dat binnen uw doelen past proberen wij dit geld over te maken naar uw leefgeldrekening. Als er grote tekorten zijn op uw beheerrekening, kan het voorkomen dat het vakantiegeld of kinderbijslag niet kan worden uitgekeerd. Wij zullen dat altijd met u bespreken.

Het is belangrijk dat u post die u nog thuis krijgt doorstuurt naar ons postadres.

Dat adres is:
Manna Support
Postbus 59003
3008PA Rotterdam.

Het is mogelijk om IDEAL-betalingen te doen en te internetbankieren, tenzij wij dat samen anders hebben afgesproken. 

Het bezoekadres van Manna Support is Strevelsweg 694, Rotterdam. U moet wel een afspraak maken voordat u langs komt. Er zijn niet altijd mensen aanwezig op het bezoekadres.

Ons postadres is:
Postbus 59003
3008PA Rotterdam

U kan ook altijd contact met ons opnemen via de telefoon, e-mail of door een brief naar ons postbusnummer. Als er een persoonlijk gesprek nodig is, dan is het ook mogelijk om een huisbezoek in te plannen.

De kosten voor onze diensten liggen tussen de 105,80 en 194,81 per maand. Er is een kans dat u deze kosten niet zelf hoeft te betalen. De gemeente vergoed in sommige gevallen de kosten voor bewindvoering. Daar kunnen wij vooraf geen zekerheid over geven, maar we zullen het altijd met u bespreken. Klik hier om te kijken hoeveel onze dienst u kost.